PODMÍNKY SOUTĚŽE

PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ PODMÍNKY SOUTĚŽE!

(dále jen “podmínky”)

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je internetový obchod www.megadarek.cz.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.

2. Účastníci soutěže a přihlášky do soutěže

Zúčastnit této soutěže na území ČR se může každý občan, který splní podmínky soutěže.

3. Průběh soutěže

Do soutěže je možné se přihlásit v době uvedené na stránce o Soutěži. Po tomto datu již nebude přihlášení možné.
Losování bude probíhat v týdnu po skončení soutěže.
Výherce bude nejpozději do týdne od ukončení soutěže zveřejněn na stránkách www.megadarek.cz v sekci Soutěž.
Výherce bude o výhře obeznámen zasláním informace na e-mail uvedený v kontaktních údajích v registraci. Pokud výherce nebude reagovat a výhru do deseti kalendářních dnů nepřebere od odeslání, proběhne nové losování. Pokud se nepodaří předat výhru ani druhému výherci, propadá tato ve prospěch organizátora soutěže.
Výhra může být odeslána až do 90 dnů od skončení soutěže.

4. Podmínky soutěže

Účastník musí splnit všechny podmínky soutěže.
V případě jakéhokoliv dotazu se prosím obraťte na e-mail: obchod@megadarek.cz nebo pomocí formuláře na stránkách.

5. Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím.
Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhru není možné právně vymáhat. Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.
Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy nebo v případě jejího nesprávného uvedení.
Účastník uděluje obchodu www.megadarek.cz autorská práva ke zveřejnění zaslaného materiálu na stránkách www.megadarek.cz.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nepublikovat zaslané příspěvky, pokud uzná, že příspěvek je v jakémkoliv rozporu s právním systémem ČR.
Účastník soutěže souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány Newslettery z eshopu www.megadarek.cz na e-mailovou adresu uvedenou v registraci.

6. Cena

Hlavní cena v aktuální soutěži je definována na stránce o Soutěži.